Położna środowiskowa

Opieka położnicza w ramach kontraktu z NFZ obejmuje  bezpłatne porady i opiekę nad kobietą w ciąży , po porodzie i noworodkiem obojga płci przez pierwsze 6 tygodni życia. Kompleksowa opieka nad kobietą  nie kończy się na tym okresie, położna  zajmuje się kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki w środowisku domowym.

Położne środowiskowo-rodzinne mogą prowadzić różne formy i programy profilaktyki. W ich ramach postulują działania na rzecz zwiększenia kontroli nad zdrowiem poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat zapobiegania chorobom. Działalność prewencyjną chcą prowadzić poprzez współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia, współpracę z odbiorcami usług i ich środowiskiem, a także poprzez swoją postawę, którą kobiety będą mogły naśladować we wszystkich okresach swojego życia. (źródło: Jędrzejewska L. Opieka nad matką i dzieckiem w Polsce. Mag PielęgPołoż. 2003; 4: 34–5)

Karolina Czechowicz

Grażyna Mieczkowska

Katarzyna Karzel

 

Agnieszka Kurowska

Antonina Frysz

Jolanta Gozdecka

Gabriela Chomko

Katarzyna Kurzeja

Dorota Styczek


 

Pliki do pobrania: 
DEKLARACJA WYBORU  POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zadania i świadczenia położnej poz określone są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816), załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz 1139 ze zm.) oraz w zarządzeniu Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r

Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A. – Punkt szczepień

Warszawska 31  - Łomianki - tel.: 022 751-33-43

Zapraszamy Państwa podopiecznych do NZOZ Łomianki.

Wykonywanie szczepień obowiązkowych i zalecanych odbywa się w poradni dla dzieci, prowadzone przez pediatrów po złożeniu deklaracji wyboru.

Istnieje możliwość wykonywania szczepień - przeciw grużlicy. jednak zasada obowiązująca i ustalona przez Sanepid, określa konieczność aby co najmniej 2-3 dzieci było gotowych do wykonania i kwalifikacji aby Sanepid wydał szczepionkę.

Wtedy takie szczepienie możliwe jest do wykonania u NAS na miejscu.

Szczepienie może być także wykonane w Ożarowie Mazowieckim po wcześniejszej kwalifikacji u nas, potem w ciągu 24 godzin rodzic z dzieckiem udaje się w miejsce wskazane w Ożarowie.

Zapraszam do współpracy

Pozdrawiam Anna Lenart – Kierownik Przychodni