Położna środowiskowa

Opieka położnicza w ramach kontraktu z NFZ obejmuje  bezpłatne porady i opiekę nad kobietą w ciąży , po porodzie i noworodkiem obojga płci przez pierwsze 6 tygodni życia. Kompleksowa opieka nad kobietą  nie kończy się na tym okresie, położna  zajmuje się kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki w środowisku domowym.

Położne środowiskowo-rodzinne mogą prowadzić różne formy i programy profilaktyki. W ich ramach postulują działania na rzecz zwiększenia kontroli nad zdrowiem poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat zapobiegania chorobom. Działalność prewencyjną chcą prowadzić poprzez współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia, współpracę z odbiorcami usług i ich środowiskiem, a także poprzez swoją postawę, którą kobiety będą mogły naśladować we wszystkich okresach swojego życia. (źródło: Jędrzejewska L. Opieka nad matką i dzieckiem w Polsce. Mag PielęgPołoż. 2003; 4: 34–5)

Karolina Czechowicz

 

 

 

Grażyna Mieczkowska

 

 

 

Agnieszka Kurowska
Michalina Rudnicka

 

Pliki do pobrania: 
DEKLARACJA WYBORU  POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zadania i świadczenia położnej poz określone są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816), załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz 1139 ze zm.) oraz w zarządzeniu Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r