Fundacja dla Rodziny

Celem Fundacji jest między innymi :

-  Kształtowanie prawidłowych relacji i dobrej komunikacji w małżeństwie i rodzinie.  
-  Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na troskę o rodzicielstwo. 
-  Wspieranie rodziców w twórczym działaniu w procesie wychowania dzieci i  młodzieży. 

Prezes Justyna Kubicz
adres e mail: [email protected]

www.facebook.com/fundacjadlarodziny