Kadra

Irena Chołuj

irena cholujPołożna od 1964r - w styczniu 2013 r rozpoczęła 50 rok pracy po dyplomie. Absolwentka Akademii Medycznej od 1978r. Nauczyciel warszawskiej szkoły położnych w latach 1980-1998. Jako pierwsza położna w powojennej Polsce, od stycznia 1989r zaczęła przyjmować planowane porody domowe. Profesor Fijałkowski nazwał ją "matką porodów domowych końca XX wieku" Od 1989r członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rodzenia i Karmienia. Przyjęła ponad 12 tysięcy porodów szpitalnych i ponad pół tysiąca dzieci w domach ich rodziców. Popularyzuje porody naturalne dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą z położnymi i młodymi rodzicami. Od początku; od planów powstania Domu Narodzin, wspiera cały zespół, i deklaruje współpracę na każde wezwanie. To, co robi przez całe życie, robi z pasją.

Mariola Sienkiewicz

mariola sienkiewiczOd 1998 roku jestem położną, Tytuł magistra położnictwa uzyskałam po obronie pracy magisterskiej na temat: "Znaczenia pozycji wertykalnych we współczesnym porodzie".

Pracuję w szpitalu na sali porodowej; na moje ręce urodziło się szczęśliwie wiele dzieci. Przygotowuję rodziców do porodu w Szkole Rodzenia lub indywidualnie. Jako Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC) - wspieram kobiety w problemach laktacyjnych, edukuję i koryguję, jeśli jest taka potrzeba.

Z radością współuczestniczyłam w tworzeniu naszego Domu Narodzin w Łomiankach. Od kilku lat przygotowuję się do zawodowej asysty kobietom, które będą rodziły w naszym Domu Narodzin lub we własnych domach. Szlify te zdobywam asystując od 2009 r w porodach domowych mojej koleżance i nauczycielowi - położnej Irenie Chołuj. Razem z Nią uczę się patrzeć na rodzącą, na poród "oczami natury", odczytywać i podziwiać ogromne siły i moc rodzenia wpisane przez Stwórcę w organizm kobiety rodzącej.

Z radością odkrywam w sobie umiejętność pomagania rodzącym w chwilach trudnych, wspierania ich kobiecych zdolności rodzenia. Jestem gotowa, by razem z rodzicami przeżywać narodziny ich dzieci, czuwać nad ich bezpieczeństwem. Ważne dla mnie jest, by wspierać rodzinę, zwłaszcza kobietę, we wczesnym rodzicielstwie - od kilku tygodni po poczęciu dziecka do kilku tygodni po jego urodzeniu się.

Agnieszka Ryczek

agnieszka ryczekTo moja starsza siostra namówiła mnie żebym została położną. Po swoim pierwszym porodzie (w szpitalu) czuła, że jest na tym polu dużo do zrobienia, no i chciała pewnie mieć „swoją" położną, bo potem urodziła jeszcze 8 dzieci.

Chociaż wtedy myślałam o innych zawodach, to jednak ten wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Zajęcia w Szkole Położnych chłonęłam całą sobą i myślę, że w dużej mierze przyczyniły się do tego moje cudowne nauczycielki, które ukazywały ten zawód w jak najpiękniejszych barwach. W tym czasie zetknęłam się z ideą porodu poza szpitalnego. Zaczytywałam się wszystkim, co dotyczyło naturalnego karmienia i rodzenia. Z taką naładowaną głową rozpoczęłam w 1994 roku pracę w jednym z warszawskich szpitali. Praca ta pozwoliła mi zdobyć doświadczenie, uczyła pokory, a także utwierdzała w przekonaniu, że miejscem fizjologicznego porodu może być dom.

Gdy w 1996 roku oczekiwałam na narodziny mojego pierwszego dziecka nie miałam wątpliwości gdzie chcę je urodzić. Wszystkie czworo moich dzieci przyszło na świat w domu, gdzie towarzyszył mi maż, no i oczywiście położna – Irenka Chołuj, która nie tylko dała mi wsparcie w momentach przychodzenia na świat moich dzieci, ale również jest dla mnie autorytetem w sprawach zawodowych.

Aleksandra Baryła
aleksandra baryla- konsultant medyczny NaProTechnologii (NFPMC)
- specjalista ginekologii i położnictwa

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Od 20 lat pracuje jako lekarz. Jest specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii, instruktorem Naturalnego Planowania Rodziny, a od kilku lat zajmuje się NaProTechnologią.

 

Katarzyna Karzel

Katarzyna Kobieta wielu talentów i wielu profesji  - psycholog, położna, rolnik, nauczyciel, naukowiec, a kto wie, kto jeszcze w przyszłości… Od dekady adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od pewnego czasu także położna w Domu Narodzin im. Św. Rodziny w Łomiankach, gdzie m. in. oferuje  treningi komunikacyjne dla położnych i  warsztaty „Uwolnij swoją historię porodową” dla kobiet niepogodzonych ze swoim porodem.

Psychologom próbuje uświadamiać, jak szczególnymi momentami w życiu są ciąża, poród i połóg, a położnym przybliżać praktyczną psychologię.  Z radością inwestuje swój czas i kompetencje we wspieranie kobiet planujących poczęcie, oczekujących dziecka, roniących, rodzących, karmiących, wychowujących, edukujących i leczących swoje pociechy oraz przeżywających trudne życiowe momenty. Szczególną słabość ma do matek wielodzietnych.

Prywatnie spełniona żona i matka szóstki dzieci urodzonych w domu, wykarmionych piersią i edukowanych domowo.  W wolnych chwilach grzebie w przydomowym ogródku i testuje na rodzinie zdrową kuchnię na bazie tego, co zbierze.

Wykazuje daleko idący sceptycyzm wobec tego, co większość ludzi uważa za normalne i oczywiste.

 

Wanda i Adam Ekielscy

Wanda i Adam EkielscyOd 1982 roku jesteśmy małżeństwem i absolwentami Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Mamy 7 dzieci, w tym 6 urodzonych w domu.

Pierwsze dziecko urodziliśmy razem w porodzie rodzinnym w Łodzi, jako jedna z pierwszych par w Polsce. W tym czasie prof. Włodzimierz Fijałkowski wprowadzał tę ideę. U niego też kończyliśmy kurs uprawniający nas do prowadzenia szkoły rodzenia.

Dużo nauczyliśmy się od Ewy Niteckiej podczas wspólnych działań w Stowarzyszeniu na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, którego byliśmy współzałożycielami.

Poznaliśmy osobiście Michela Odenta, Sheile Kitzinger oraz położne z Holandii i Niemiec przyjmujące porody w domu. Jesteśmy przekonani, że organizowane wtedy spotkania z tymi specjalistami dla położnych i lekarzy przyczyniły się do rozwoju i zmian w kierunku praktycznego wprowadzenia porodu naturalnego w naszym kraju.

Od wielu lat prowadzimy szkołę rodzenia i dzielimy się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą. Podczas zajęć uczestnicy mogą świadomie wybrać miejsce porodu i zaprosić Pana Boga do tego wydarzenia. Obecnie kobiety mają możliwość wyboru miejsca urodzenia swoich dzieci.

Otworzyliśmy w Łomiankach Dom Narodzin Świętej Rodziny – w tej chwili jedyny samodzielny Dom w Polsce umiejscowiony poza szpitalem. Marzy nam się uczestniczyć w nowej jakości rodzenia, by małżonkowie odkrywali głębię i doświadczali radości płynącej z trudu rodzenia.