Trening komunikacyjny dla położnych

Dom Narodzin Świętej Rodziny w Łomiankach zaprasza na trening komunikacyjny dla położnych.

Celem szkolenia jest poprawa kompetencji interpersonalnych oraz większa skuteczność i satysfakcja w sytuacji komunikacji z innymi ludźmi, w szczególności: z pacjentkami i ich bliskimi, ze współpracownikami oraz z przełożonymi.

Wyjątkowa okazja wzięcia udziału w pilotażowym niekomercyjnym programie!

Proponowana cena jest absolutnie promocyjna i nierynkowa!!! Unikalna formuła szkolenia stwarza uczestniczkom możliwość wzięcia czynnego udziału w tworzeniu ostatecznego programu treningu, jak najlepiej dostosowanego do potrzeb specyficznej grupy odbiorców, jaką stanowią położne. Posłuży temu ankieta wysłana przed pierwszym spotkaniem.

Czterodniowe szkolenie w dwóch etapach (łącznie 30 godzin zegarowych).

Osoby prowadzące:

Katarzyna Karzel: psycholog i położna, matka pięciorga dzieci urodzonych w domu. Zatrudniona na Wydziale Psychologii UW na stanowisku adiunkta. Od piętnastu lat zajmuje się nauczaniem osób dorosłych.

Wanda Ekielska: współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, matka siedmiorga dzieci /w tym sześć porodów domowych/, ponad 20 lat zajmuje się przygotowaniem do porodu w ramach Szkoły rodzenia, inicjatorka Domu Narodzin Świętej Rodziny, absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną, mediator rodzinny.

Gość specjalny: Irena Chołuj: Położna od 1964r - w styczniu 2013 r rozpoczęła 50 rok pracy po dyplomie. Jako pierwsza położna w powojennej Polsce od stycznia 1989r zaczęła przyjmować planowane porody domowe. Profesor Fijałkowski nazwał ją "matką porodów domowych końca XX wieku".

Przyjęła ponad 12 tysięcy porodów szpitalnych i ponad pół tysiąca dzieci w domach ich rodziców. Popularyzuje porody naturalne dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą z położnymi i młodymi rodzicami.

Od początku; od planów powstania Domu Narodzin wspiera cały zespół, i deklaruje współpracę na każde wezwanie. To co robi, robi z pasją.

Odbiorcy: położne - szczególnie te, rozważające usamodzielnienie się.

Ramy czasowe: 30 godzin zegarowych. Dwa spotkania - między pierwszym, a drugim spotkaniem praca domowa do samodzielnego wykonania i zreferowania na ostatnim spotkaniu.

Termin:

I część dwa dni /termin do ustalenia/
/ godz. 11.00 – 21.00, drugi dzień godz. 10.00 – 16.00/

II część dwa dni /termin do ustalenia/
/ godz. 11.00 – 21.00 , drugi dzień godz. 10.00 – 16.00/

Miejsce: Łomianki ul. Polna 28 a Dom Narodzin Świętej Rodziny.

Celem szkolenia jest poprawa kompetencji interpersonalnych uczestniczek, poprzez:

- poznanie teorii komunikacji z uwzględnieniem czynników zaburzających;
- uświadomienie, w jaki sposób komunikacja wpływa na budowanie relacji z innymi osobami;
- poznanie i praktyczne użycie metod efektywnej komunikacji – tj. świadomego posługiwania się sygnałami werbalnymi i niewerbalnymi, aktywnego słuchania, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, budowania asertywnej postawy w komunikacji, prawidłowej identyfikacji własnych emocji i motywacji,
- poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pokonywania barier w komunikacji.

Spodziewane korzyści dla uczestniczek:

- zwiększenie skuteczności komunikacyjnej;
- lepsze rozumienie potrzeb i intencji partnerów w komunikacji (pacjentek i ich rodzin, współpracowników, przełożonych);
- lepsze rozumienie własnych motywacji i emocji w sytuacjach interpersonalnych;
- poprawa asertywności;
- większa satysfakcja w sytuacji komunikacji z innymi ludźmi.

Liczba osób: ok. 12 - 15

Zakwaterowanie: dla osób przyjezdnych możliwość noclegu na miejscu – koszt 30,00 zł.

Cena: 400 zł. - zapisy według kolejności wpłat.

Konto: Dom Narodzin Św. Rodziny 25 1030 0019 0109 8510 0136 7829

W ramach opłaty: obiady, kolacje, kawa, herbata, materiały edukacyjne. Uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia w niżej określonym zakresie.

Szczegółowy zakres tematyczny:

1. Teoria procesu komunikacji

 • a. Przekazywanie sygnału od nadawcy do odbiorcy
 • b. Problem czynników zakłócających

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • a. Forma i treść przekazu werbalnego
 • b. Niewerbalne aspekty mowy
 • c. Wyraz twarzy
 • d. Wpatrywanie się
 • e. Gestykulacja i inne ruchy ciała
 • f. Postawa ciała
 • g. Kontakt dotykowy
 • h. Zachowanie przestrzenne
 • i. Ubiór i powierzchowność

3. Aktywne słuchanie

 • a. Postawa i zachowania przestrzenne
 • b. Kontakt wzrokowy
 • c. Potakiwanie
 • d. Świadome użycie pauzy
 • e. Pytania otwarte i precyzowanie
 • f. Parafraza
 • g. Informacja zwrotna

4. Rola wzmocnień („nagród") w komunikacji

5. Komunikacja przez telefon

6. Asertywność jako filozofia komunikowania się

7. Mechanizmy wywierania wpływu:

 • a. Reguła wzajemności
 • b. Zaangażowanie i konsekwencja
 • c. Społeczny dowód słuszności
 • d. Lubienie i sympatia
 • e. Autorytet
 • f. Niedostępność

8. Elementy analizy transakcyjnej Berne'a.

Formy pracy:

- wykład aktywizujący,
- dyskusje,
- ćwiczenia, odgrywanie scenek,
- praca domowa.

Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Karzel i Wanda Ekielska.

Szczegółowe informacje i zapisy: Wanda Ekielska tel 509 682 514.

[email protected]

Comments are closed.